"The Global South eHealth Observatory Conference"

Capture v.PNG

Thời gian: Từ 14.30 đến 22.00 ngày 2 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Phòng French Digital Campus Hanoi-26 Lý Thường Kiệt, Hà nội.

Chương trình
2.30 PM: Cà phê / Tiếp đón đại biểu
3:00 PM: Khai mạc Hội nghị năm 2018
(Livestream từ Pháp

3:10 PM: Hỗ trợ đổi mới và hội nhập vào chiến lược y tế cộng đồng(AFD)
3:20 PM: Bàn tròn - «Vai trò của mạng lưới quốc tế trong việc củng cố các bên liên quan và chuyển đổi các chính sách quốc gia»
4:25 PM: Trình bày: Giải thưởng năm 2018 (phần 1)
5:30 PM: Cocktail / mạng
7:30 PM: Trình bày: Giải thưởng năm 2018 (phần 2)
8:45 PM: Báo cáo và quan điểm - Amakomaya, giải thưởng năm 2017: Theo dõi trước và sau tại các làng biệt lập của Nepal
9:00 PM: Tầm quan trọng của đào tạo - Trình bày sáng kiến đại học châu Phi
9:35 PM: Trao giải thưởng


20-06-2018

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL