Quỹ Newton Việt Nam gửi danh sách các nhà nghiên cứu tại Anh trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm

Để hỗ trợ các đề xuất nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm, thay vì tổ chức hội thảo mạng lưới tại Hà Nội (theo kế hoạch ban đầu). MRC đã tạo ra công cụ mạng "trực tuyến" đơn giản. Các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc tìm kiếm cộng tác viên tại Việt Nam hoặc Anh Quốc có thể chọn để gửi hồ sơ đến MRC, sau đó sẽ được kết hợp và phát hành trên trang web MRC hàng tuần.
Để biết thông tin chi tiết về cách thực hiện, vui lòng truy cập vào 'Call' và đến "Cơ sở dữ liệu mạng trực tuyến".
Dưới đây là danh sách các nhà nghiên cứu tại Anh đang tìm kiếm cộng tác viên Việt Nam để phát triển các đề xuất nghiên cứu chung của MOST và MRC. 


09-10-2017

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL