Quỹ Newton và Quỹ Wellcome Trust: Nộp đề xuất nghiên cứu Y tế tại Việt Nam

Quỹ Newton là sáng kiến đẩy mạnh quan hệ hợp tác về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Vương quốc Anh với các nền kinh tế tri thức mới nổi trong đó có Việt Nam. Hội đồng Nghiên cứu Y học Vương quốc Anh (MRC) thay mặt Quỹ Newton, và Quỹ Wellcome Trust đang thông báo mời nộp hồ sơ đề xuất nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế tại các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. hạn nộp hồ sơ 21/9/2015.

Mục tiêu của chương trình là cung cấp kinh phí cho các dự án hợp tác nghiên cứu có quy mô lớn, có tính cạnh tranh quốc tế,kết hợp thế mạnh của các đối tác để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu quan trọng, có tiềm năng tác động lớn.

Chương trình sẽ ưu tiên các lĩnh vực sau:

  • Các bệnh truyền nhiễm mới, kháng thuốc và bệnh động vật;
  • Các bệnh không truyền nhiễm;
  • Sức khỏe sinh sản và trẻ em;
  • Sức khỏe tâm thần.

Điều kiện tham gia:

Quỹ Newton và Quỹ Wellcome Trust sẽ tài trợ kinh phí chocác ứng viên Việt Nam để tham gia vào đề xuất dự án hợp tác nghiên cứu y tế giữa các nhà khoa học Việt Nam hoặc giữa nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh và/hoặc các nước khác.

Các ứng viên Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu của Quỹ Wellcome Trust. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website của Quỹ Wellcome Trust.

Phương thức nộp hồ sơ:

Quá trình xét tuyển gồm 3 bước:

-  Đánh giá đề cương đề xuất;

-  Đánh giá đề xuất chi tiết (chỉ với những ứng viên đã vượt qua được vòng đánh giá đề cương đề xuất và được mời nộp đề xuất chi tiết);

-  Phỏng vấn các ứng viên.

Các ứng viên quan tâm cần nộp hồ sơ đề xuất theo mẫu được đăng trên website của Quỹ Wellcome Trust. Hồ sơ cần được nộp trực tiếp qua thư điện tử tới Quỹ Wellcome Trust.

Thông tin và hướng dẫn chi tiết về chương trình được đăng trên website của Quỹ Wellcome Trust:

http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/Funding-schemes/wtp058825.htm

và video hướng dẫnhttps://www.youtube.com/watch?v=5y9gf4vyC7M

Hạn nộp đề cương đề xuất: 21/9/2015

Liên hệ:

Các ứng viên được khuyến khích liên hệ trực tiếp với Quỹ Wellcome Trust (Email:sciencegrants@wellcome.ac.uktrước khi nộp hồ sơ để nắm rõ các thông tin về tính hợp lệ và độ phù hợp của ý tưởng đề xuất.​


01-03-2016

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL