Quỹ Newton mời nộp hồ sơ Chương trình Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu (LIF)

Đại sứ quán Anh xin trân trọng thông báo mời nộp hồ sơ tham gia chương trình “Hỗ trợ đào tạo thương mại hóa kết quả nghiên cứu” (Leaders in Innovation Fellowships – LIF) của Quỹ Newton Việt Nam năm thứ 3. Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2016.​

1.Đối tượng hỗ trợ của chương trình: các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm nghiên cứu dựa trên nền tảng kỹ thuật (tương đối hoàn thiện) và có nhu cầu thương mại hóa.

2. Tài trợ và tổ chức:

Hai đơn vị thay mặt 2 Chính phủ để trực tiếp thực hiện chương trình là Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sẽ cung cấp các khóa đào tạo tại Việt Nam và tại Anh về kỹ năng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, cùng các hoạt động kết nối cho các ứng viên trúng tuyển.

Các ứng viên quan tâm cần nộp hồ sơ cho cả 2 tổ chức của Việt Nam và Vương quốc Anh. ​Thông tin chi tiết về chương trình được đăng trên trang điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ:

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/20160913-Quy_Newton_Viet_Nam_Thong_bao_moi_nop_ho_so_chuong_trinh_Ho_tro_thuong_mai_hoa_ket_qua_nghien_cuu_cua_nha_khoa_hoc-Leaders_in_Innovation_Fell/

Thông tin về chương trình trên website của Viện Hàn lâm kỹ thuật Hoàng gia Anh:

http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/leaders-in-innovation-fellowships​


05-10-2016

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL