Quỹ NAFOSTED mời thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương Quốc Anh

Trong khuôn khổ hợp tác thuộc Quỹ Newton Vương quốc Anh - Việt Nam, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thông báo mời nộp hồ sơ đi thực tập nghiên cứu ngắn hạn (1-6 tháng) tại Vương quốc Anh

Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, kỹ thuật và Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phương thức tham gia: Hướng dẫn được nêu chi tiết trên website của NAFOSTED: 

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-nhan-ho-so-thuc-tap-nghien-cuu-ngan-han-tai-Anh-theo-chuong-trinh-hop-tac-NAFOSTED-The-UK-Academies-204/

Hạn nộp hồ sơ: 27/6/2016.

Liên hệ: Chị Hoàng Thanh Vân, Chuyên viên Hợp tác quốc tế, Quỹ NAFOSTED. Email: vanht@most.gov.vn; Tel: 04. 36331051


20-05-2016

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL