Khóa học trực tuyến về “Thực hành tốt nhà thuốc” (Good Pharmacy Practice) của Khoa Dược, Bệnh viện Cựu chiến binh Đài bắc, Đài loan.

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Dược Hà Nội và Bệnh viện Cựu chiến binh Đài bắc, Đài loan, trường Đại học Dược Hà Nội nhận được thông báo về Khóa học trực tuyến “Thực hành tốt nhà thuốc” (Good Pharmacy Practice) do Khoa Dược, Bệnh viện Cựu chiến binh Đài bắc, Đài loan tổ chức mời 02 suất cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Dược Hà Nội tham dự.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm:


21-04-2022

55 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL