Khoá học online về "Writing and publishing academic articles"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Mahidol Thái lan, trường Đại học Mahidol Thái lan gửi tới các trường đối tác thông tin khoá học về "Writing and publishing academic articles". Thông tin trên file đính kèm.
Nhà trường thông báo để các em sinh viên quan tâm được biết và tham dự.
Thời gian: Ngày 30/3/2022 


28-03-2022

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL