Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam -Ý

Mời nộp đề xuất dự án hợp tác. Hạn nộp hồ sơ: 30/8/2016.

Phòng HTQT xin gửi thông tin về đề xuất dự án hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam và Ý. Đề nghị các thầy cô/ đơn vị có quan tâm, tìm hiểu nội dung tệp đính kèm. Nếu cần hỗ trợ, xin liên hệ với phòng HTQT, Trường ĐH Dược Hà Nội. 


22-07-2016

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL