Hội thảo y dược Việt – Anh

Thư mời tham dự hội thảo y dược Việt – Anh tại Hà Nội ngày 9/9 và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/9 . Các Thầy/Cô/học viên/sinh viên quan tâm đăng ký tham dự

Tệp đính kèm:

290823_Thư mời UK (Tiếng Việt).pdf


KHCN-HTPT - 08-09-2023

252 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL