HỘI THẢO ONLINE HỌC BỔNG THẠC SĨ DU HỌC HÀN QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUSAN

Ngày 28/11/2020, trường Đại học quốc gia Pusan tổ chức buổilivestream giới thiệu về chương trình du học tiếng và học bổng toàn phần hệ thạc sĩdành cho sinh viên có nhu cầu. 
Thông tin chương trình và các khóa học thạc sĩtrong file đính kèm.
Đăng ký tại link: https://bitly.com.vn/NWTUp

LIVESTREAM HÔỊ THẢO DU HỌC HÀN QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUSAN.docxLIVESTREAM HÔỊ THẢO DU HỌC HÀN QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUSAN.docx


03-11-2020

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL