Hội thảo Kết nối Nhà khoa học trẻ thuộc Quỹ Newton Việt Nam.

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ của Việt Nam và Vương quốc Anh gặp gỡ và trao đổi các vấn đề học thuật trong thời gian từ 3 đến 5 ngày tại Việt Nam. Hy vọng mở rộng mạng lưới hợp tác khoa học giữa hai nước, nâng cao năng lực nghiên cứu của những người tham dự và cùng phát hiện những cơ hội đóng góp của lĩnh vực khoa học chủ đề trong giải quyết các thách thức phát triển tại Việt Nam cũng là mục tiêu của chương trình.

Nhóm ứng viên là hai nhà khoa học có kinh nghiệm của Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực nghiên cứu quan tâm có thể nộp đề xuất đăng ký làm đồng chủ trì hội thảo.

1. Lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam:

Bảo vệ Môi trường và Phát triển Bền vững (do Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam đồng tài trợ kinh phí)

-Thích ứng với biến đổi khí hậu

-Nâng cao khả năng phục hồi của môi trường

-Công nghệ xanh

-Năng lượng tái tạo

-An ninh năng lượng

Đề xuất trong lĩnh vực Hóa học cũng được khuyến khích và nếu được lựa chọn, sẽ có thể được đồng tài trợ bởi Royal Society of Chemistry (UK).

Các lĩnh vực khác (Viện Nghiên cứu/Trường ĐH ứng tuyển cần tự đảm bảo nguồn đối ứng trong nước để tổ chức hội thảo)

-Y tế và khoa học sự sống

-Đô thị hóa

-Nông nghiệp

-Sáng tạo số vì sự phát triển

2. Phương thức tham gia:

Thông tin về tính hợp lệ, tiêu chí đánh giá và hình thức tài trợ được nêu chi tiết trong bản hướng dẫn nộp hồ sơ có trên website của Hội đồng Anh – đơn vị được giao trực tiếp thực hiện chương trình này. Hồ sơ cần được nộp trực tuyến tại website của Hội đồng Anh. https://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/workshop-grants-newton-april-2016

Hạn nộp hồ sơ: 22.00 (giờ VN) ngày 27/6/2016.

3. Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

-Chị Nguyễn Thu Giang, Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học, Hội đồng Anh. Email:giang.nguyen@britishcouncil.org.vn. Tel: 04 3728 1926

-Chị Phan Liên Hương, Quản lý Chương trình Nghiên cứu, ĐSQ Anh. Email:phan.huong@fco.gov.uk. Tel: 04 3936 0597 / 0904 461 817


06-05-2016

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL