Hoc bổng Thạc sỹ về chính sách phát triển và thực tiễn năm 2017

Hoc bổng Thạc sỹ về chính sách phát triển và thực tiễn (The Executive Master in Development Policies and Practices) là một chương trình quốc tế được thiết  kế dành cho các chuyên viên làm việc trong lĩnh vực phát triển nhằm cung cấp công cụ phân tích chiến lược và tăng cường năng lực lãnh đạo của người học.​

Chương trình học gồm 03 mô-đun được phân bố thời gian và địa điểm học như sau:

-  - 5 tuần học tập trung chuyên sâu tại Hà Nội, Việt Nam.

-  - 4 tháng thực hành tại nơi làm việc của học viên.

-  - 3 tuần học tập trung tại Geneva, Thụy sỹ  

Tiêu chí tuyển chọn:

-Chuyên viên hiện đang giữ vai trò lãnh đạo hoặc có mong muốn làm việc về lĩnh vực phát triển hoặc hợp tác quốc tế trong các cơ quan nhà nước/ tư nhân, các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức xã hội dân sự;

- -  Tốt nghiệp đại học (tối thiểu 3 năm) ,và có kinh nghiệm làm việc;

- -  Ứng viên được đơn vị đang công tác đề cử tham dự;

-  - Thành thạo tiếng Anh, Pháp hoặc Tây ban nha;

-  -  Tuổi: từ 30 đến 45​

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo đường link: http://dpp.graduateinstitute.ch/home.html 


04-02-2017

52 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL