Học bổng của quỹ VLIR - UOS cho chương trình Thạc sỹ của trường đại học HASSELT. Bỉ năm học 2018-2019

1. Đối tượng: Các ứng viên từ 31 nước dưới đây:

Africa: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopia, Guinea, Cameroon, Kenya, Madagascar, Mali, Morocco, Mozambique, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, South Africa, Niger

Asia: Cambodia, Philippines, Indonesia, Palestinian Territories, Vietnam

Latin America: Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Peru
 
2. Số lượng: 12 suất học bổng toàn phần/năm cho chương trình Thạc sỹ Thống kê kéo dài 2 năm. 
 
3. Deadline nhận hồ sơ: Ngày 1 tháng 2 năm 2018
 
Thông tin chi tiết tham khảo tại tệp đính kèm hoặc tại website:
​Deadline: Ngày 1 tháng 2 năm 2018


15-11-2017

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL