Học bổng cho 2 sinh viên chuyên ngành dược cổ truyền tại Indonesia

Trường đại học Universitas Gadjah Mada, Indonesia tài trợ 2 suất học bổng cho sinh viên HUP tham gia khóa học mùa hè tại trường từ 13-26/9/2016.

Chi tiết tham khảo tệp đính kèm hoặc liên lạc với phòng HTQT trường Đại học Dược Hà Nội.

Indonenisia- Official invitation for participating students_Hanoi University.pdfIndonenisia- Official invitation for participating students_Hanoi University.pdf

leaflet SC.pdfleaflet SC.pdf


22-09-2016

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL