Học bổng Chevening bậc Thạc sỹ năm học 2023/2024

Chương trình học bổng Chevening bậc Thạc sỹ của Chính phủ Anhhướng đến các cá nhân có năng lực chuyên môn, có tiềm năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Hình thức: Học bổng toàn phần cho khóa học Thạc sĩ trong 01 năm tại tất cả các trường Đại học tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len. Với sự hỗ trợ của chính phủ Wales, chương trình sẽ có thêm các suất học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam lựa chọn theo học tại các trường ở xứ Wales.

Lĩnh vực: không giới hạn. Tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng, ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học nhưng chưa cần nộp thư mời nhập học của trường.

Website chính thứcwww.chevening.org

Phương thức ứng tuyển: ứng tuyển trực tiếp tại cổng điện tử https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp

Hạn nộp hồ sơ1/11/2022

Trong trường hợp gặp vấn đề kĩ thuật, ứng viên có thể gửi email tới địa chỉ vietnam@chevening.orgđể nhận được trợ giúp. Với những vấn đề khác liên quan đến Chevening, ứng viên có thể liên hệ với Ban Điều phối Học bổng Chevening qua địa chỉ chevening.vietnam@ukinvietnam.com.​


19-08-2022

97 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL