Hồ sơ xin thị thực vào Bỉ

Kính gửi quí vị đối tác của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam xin trân trọng gửi tới quí vị thông báo của Đại sứ quán Bỉ về việc Hồ sơ xin thị thực vào Bỉ nộp tại các Trung tâm xin thị thực Bỉ như sau :
Ngày 9 tháng 1 năm 2017, Bỉ đã khởi động thủ tục thuê ngoài đối với hồ sơ xin thị thực với VFSGlobal (Trung tâm xin thị thực Bỉ).

Kể từ ngày này, hồ sơ xin thị thực vào Bỉ ngắn hạn và dài hạn có thể nộp tại các văn phòng của VFSGlobal....

Theo đó những người nộp hồ sơ có thể thực hiện việc lấy dấu vân tay ngay khi nộp hồ sơ tại cả Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
Xin mời xem thông tin chi tiết về cách thức và địa chỉ nộp hồ sơ tại:
Quý vị có thể trực tiếp đặt lịch nộp hồ sơ xin thị thực tại Trung tâm xin thị thực Bỉ tại trang web.


18-01-2017

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL