Gói tài trợ cho các trường Đại học Việt Nam và Anh quốc trị giá 280.000 bảng năm học 2021-2022

Hội đồng Anh mở thư mời hợp tác thông qua gói tài trợ cho các trường đại học VN và UK trị giá 280.000 bảng Anh cho năm học 2021/2022.


20-10-2021

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL