Giới thiệu về các chương trình học bổng hiệp định năm 2019

Căn cứ Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt nam với Chính phủ các nước, hằng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển sinh khoảng 1.400 công dân Việt Nam để gửi đi học tập tại nhiều nước ở các trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, thực tập (sau đây gọi là Chương trình học bổng Hiệp đinh)
Nội dung chi tiết xin xem tệp đính kèm:


24-01-2019

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL