Chương trình trao đổi ngắn hạn (2017-2018) của trường đại học Kanazawa, Nhật Bản

Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản thông báo Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạndành cho sinh viên các trường Đại học trên thế giới có liên kết hợp tác với trường Kanazawa trong năm học 2017- 2018 gồm 04 chương trình trao đổi A, C, D, E

Hạn cuối nộp hồ sơ tham gia chương trình:

21/11/2016: đối với chương trình C, D và E (bắt đầu vào tháng 4)

28/02/2017: đối với chương trình A, C,D và E (bắt đầu vào tháng 10)

Những lưu ý:

Thông tin chi tiết về chương trình và mẫu hồ sơ có thể tải tại đường link: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000058.html hoặc đọc tệp đính kèm.


Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!​


27-10-2016

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL