Chương trình tiến sỹ y học phân tử (TIGP) tại Trường Đại học Quốc gia Yang Ming", Đài loan

Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo tới giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên chương trình tiến sỹ y học phân tử (TIGP) tại TrườngĐại học Quốc gia Yang Ming", Đài loan.

Hạn chót nộp đơn: Ngày 31/1/2019.

Thời gian nhập học: kỳ mùa thu 2019.

Thông tin chi tiết tại:http://www.ibms.sinica.edu.tw/mmp/page/3-1.htm

Nộp hồ sơ trực tuyến tại https://tigp.apps.sinica.edu.tw/index.php


04-01-2019

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL