Chương trình sinh viên trao đổi hè 2022 của trường Đại học Dược Nihon, Nhật bản

​Thông báo số 1:
Thời gian học: Từ 04 đến 08 tháng 7 năm 2022.
(Tương đương 20 giờ)
Học phí: 10000 JPY (khoảng 90 USD)/học viên dành cho các trường có ký Thỏa thuận hợp tác với NPU. 
Tham khảo thông tin tại file đính kèm:21-04-2022

72 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL