Chương trình Newton Việt Nam thông báo mời nộp hồ sơ chương trình đào tạo thương mại hóa kết quả nghiên cứu (LIF) năm thứ 7.

Chương trình LIF dành cho các nhà khoa học Việt Nam có khả năng tiếng Anh, có sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ sáng tạo (ít nhất ở mức prototype) có tiềm năng thương mại hoá và đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh.
Chương trình bao gồm giai đoạn đào tạo từ xa với chuyên gia của Anh và Việt Nam (bắt đầu từ tháng 2/2021) và 1 tuần học tập tại London (tháng 6/2021).

Thông tin chi tiết về chương trình và cách thức nộp hồ sơ, vui lòng xem trên website của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:http://vast.ac.vn/thong-bao/4078-quy-newton-viet-nam-thong-bao-moi-nop-ho-so-chuong-trinh-ho-tro-thuong-mai-hoa-ket-qua-nghien-cuu-cua-nha-khoa-hoc-leaders-in-innovation-fellowships-nam-2020-2021

Hạn nộp hồ sơ: 12/10/2020.​


14-09-2020

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL