Chương trình Hợp tác Giáo dục Đại học Vương quốc Anh Việt Nam

Hội đồng Anh Việt Nam năm 2019 sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với các trường và tổ chức của Vương quốc Anh tham gia chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh (UK-VN HEP). Kinh phí hỗ trợ cho mỗi dự án hợp tác từ £15,000 đến £20,000 bảng Anh.​

Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Hội đồng Anh trân trọng kính mời các trường đại học tại Việt Nam và Vương quốc Anh gửi đăng ký tham gia chương trình để được hỗ trợ thực hiện các dự án hợp tác hướng đến tạo ra các kết quả mang tính đổi mới, xây dựng các phương pháp tiến cận bền vững đối với quốc tế hóa giáo dục đại học. Dự án hợp tác sẽ được thực hiện và kết thúc vào tháng 3 năm 2020 và tập trung vào một hoặc các lĩnh vực chính dưới đây:

  • Lãnh đạo và quản trị trường đại học (Leadership and governance)
  • Liên kết đào tạo và đảm bảo chất lượng (TNE development and quality assurance)
  • Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp (University industry link)

Hội đồng Anh sẽ tổ chức họp webinar để giới thiệu về chương trình UK-VN HEP vào 16.00 thứ Năm ngày 7 tháng Ba và thứ Sáu ngày 8 tháng Ba năm 2019 cho các trường quan tâm đăng ký tham gia.

Đăng ký thao gia webinar giới thiệu chương trình. 

Và tham khảo thêm thông tin tại website.


20-03-2019

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL