Chương trình học bổng đào tạo tại Hàn Quốc

Đaị sứ quán Hàn quốc tại Việt Nam có Thông báo về Chương trình Học bổng 3 tháng đào tạo tại Hàn quốc dành cho các giảng viên Y khoa do Quỹ chăm sóc sức khỏe quốc tế Hàn quốc đài thọ. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.Thông tin chi tiết xem File đính kèm.


05-04-2021

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL