Chuỗi Hội thảo/Khóa học trực tuyến của Hội đồng Anh

Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được thông báo từ Hội đồng Anh về chuỗi Hội thảo/Khóa học trực tuyến, Nhà trường thông báo đến cán bộ, giảng viên có quan tâm tham dự đăng ký trực tuyến (như file đính kèm) hoặc theo link cung cấp dưới dây:

1.Hội thảo trực tuyến: Tương lai của hợp tác nghiên cứu sau dịch bệnh Covid

https://bitly.com.vn/XqRbN

2.Khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu” https://bitly.com.vn/fsdaS

3.Chuỗi hội thảo trực tuyến về Cộng đồng thực hành giảng dạy bằng tiếng Anh ở bậc giáo dục đại học https://bitly.com.vn/osjCt​


24-06-2020

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL