Bản tin Quý số 3 về Hợp tác Khoa học Công nghệ của Đại sứ quán Anh

Phòng HTQT, Trường Đại h​ọc Dược Hà Nội nhận được thông báo về Bản tin Hợp tác KHCN từ ĐSQ Anh tại Việt Nam (Tháng 7-9/2019). 

Một số thông tin nổi bật trong bản tin này:

1.Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo sư gốc Việt tại Đại học UCL nhận giải thưởng của Hiệp hội Khoa học Hoàng gia Anh (Royal Society), và sẽ có bài giảng đại chúng được phát trực tiếp vào ngày 29/10.

2.Quỹ NAFOSTED mời nộp hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu tại Anh. Hạn nộp: 8/11/2019.

3.VAST và RAEng mời nộp hồ sơ chương trình đào tạo thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Hạn nộp: 15/11/2019.

Mọi thông tin chi tiết xin xem dưới file dưới đây

Bản tin quý Hợp tác Khoa học và Đổi mới sáng tạo Việt-Anh - Số 3.pdfBản tin quý Hợp tác Khoa học và Đổi mới sáng tạo Việt-Anh - Số 3.pdf

UK-VN Science Cooperation Newsletter 3rd edition - October 2019.pdfUK-VN Science Cooperation Newsletter 3rd edition - October 2019.pdf


22-10-2019

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL