Cảnh quan mặt bằng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh

​Cảnh quan mặt bằng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh do Liên danh thiết kế Hàn Quốc CHP thực hiện. Chi tiết các hình ảnh trong file đính kèm.


13-01-2017

778 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL