Quyết định số: 65/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 1 tháng 11 năm 2007

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

QD65-2007-BGD(1-11-2007).docQD65-2007-BGD(1-11-2007).doc


05-09-2012

66 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL