Quyết định số: 29/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 06 tháng 6 năm 2008

​Ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 29-2008-QD-BGDDT(6-6-2008).pdf29-2008-QD-BGDDT(6-6-2008).pdf


05-09-2012

111 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL