Thông tin bộ môn Vi sinh - Sinh học

1. Thông tin giao dịch của bộ môn:

Tên tiếng Việt: Vi sinh & Sinh học

Tên tiếng Anh: Department of Microbiology and biology

Điện thoại: 02439330769

Email: visinh@hup.edu.vn   

Phụ trách bộ môn: TS. Nguyễn Quỳnh Lê - Email: lenq@hup.edu.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Bộ môn Vi sinh học được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 2000 theo Quyết định số 441/QĐ-DHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội PGS. TS Từ Minh Koóng. Bộ môn được sát nhập từ 3 đợn vị: Đơn vị nghiên cứu kháng sinh do TS Chu Thị Lộc phụ trách, tổ Vi sinh thuộc bộ môn Hóa sinh do GS. TS Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng bộ môn và tổ Vi nấm do GS. TS Bùi Xuân Đồng phụ trách. Cũng theo quyết định này, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội cử TS. Chu Thị Lộc phụ trách Bộ môn Vi sinh học trong thời gian tiến hành trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt

Bộ môn Vi sinh và Sinh học được chính thức thành lập ngày 13 tháng 08 năm 2001 do TS. Chu Thị Lộc làm phụ trách theo Quyết định số 3487/2001/QĐ-BYT, của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Khi mới thành lập bộ môn có 10 người. Hiện nay, bộ môn có 9 biên chế và 1 giảng viên kiêm nhiệm 30%, với 6 giảng viên và 3 kỹ thuật viên. Bộ môn hiện có 3 TS, 3 ThS. Từ khi thành lập bộ môn đã đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy môn Sinh học đại cương, Vi sinh học và Ký sinh trùng cho sinh viên chính quy và liên thông đại học dược, môn Sinh học - di truyền và  môn Vi sinh - Ký sinh cho sinh viên dược sỹ hệ cao đẳng và sinh viên bằng 2. Bộ môn còn đảm nhiệm giảng dạy phần Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh của học phần Kiểm nghiệm thuốc cho các đối tượng sinh viên chính qui và học viên Cao học. Ngoài việc Giảng dạy cho sinh viên dược tại cơ sở chính của trường 13 Lê Thánh Tông là chủ yếu, Bộ môn còn tham giảng dạy cho sinh viên liên thông tại Cao đẳng Y tế Trung ương 2 Đà Nẵng, cao đẳng Dược Hải Dương và Trường Cao đẳng quân Y 2.

Song song với nhiệm vụ giảng dạy, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được xác định là quan trọng trong định hướng phát triển học thuật của Bộ môn. Từ truyền thống cũng như định hướng nghiên cứu Bộ môn đi vào hướng nghiên cứu  phân lập vi sinh vật như các đề tài nghiên cứu về xạ khuẩn sinh tổng hợp kháng sinh,  đề tài phân lập và nghiên cứu khả năng sinh độc tố của một số nấm mốc trên một số vị thuốc đông dược của Việt Nam. Ngoài ra bộ môn còn tham gia nghiên cứu phối hợp với một số viện nghiên cứu như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được:

  • Tập thể lao động xuất sắc năm học 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2016-2017 

  • Bằng khen Bộ Y tế năm học 2008-2009

  • Bằng khen Thủ tướng chính phủ cho thành tích đạt được từ 2007-2009 (năm 2010)

  • GS.TS. Bùi Xuân Đồng và PGS.TS. Cao Văn Thu được nhà nước Công nhận là Nhà giáo ưu tú (năm 2008)

4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ:

TS. Chu Thị Lộc

Giảng viên chính

Phụ trách bộ môn giai đoạn 2000 - 2003

PGS. TS. Từ Minh Koóng

Giảng viên cao cấp

Phụ trách bộ môn giai đoạn 2003 - 2004

PGS. TS. Cao Văn Thu

Giảng viên cao cấp

Trưởng/Phụ trách bộ môn giai đoạn 2004 - 2012

 

ThS. Lê Thị Thu Hương

Giảng viên chính

Phụ trách bộ môn giai đoạn 2012 - 2015

 

TS. Trần Trịnh Công

Giảng viên chính

Trưởng/Phụ trách bộ môn giai đoạn 2015 - 2021

 

TS. Nguyễn Quỳnh Lê

Giảng viên

Phụ trách bộ môn giai đoạn 2021 - nay

 

5. Cán bộ viên chức hiện nay:

TS. Nguyễn Quỳnh Lê

Giảng viên

Phụ trách bộ môn

Email: lenq@hup.edu.vn

TS. Trần Trịnh Công

Giảng viên chính

Giáo vụ Bộ môn Vi sinh - Sinh học

Email: congtt@hup.edu.vn

ThS. Nguyễn Liên Hương

Giảng viên

Email: huongnl@hup.edu.vn

ThS. Tạ Thu Lan

Giảng viên

Email: lantt@hup.edu.vn

TS. Khương Thị Thu Hương

Giảng viên

Email: huongktt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

Email: anhntl@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Nguyễn Phi Toàn

Giảng viên hợp đồng

Email: toannp@hup.edu.vn

   
1.jpg

DS. Bùi Thị Bích Thủy

KTV chính Dược

Email: thuybtb@hup.edu.vn

DS. Nguyễn Thị Toán

KTV chính Dược

Email: toannt@hup.edu.vn

6. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn:

6.1. Chức năng

Bộ môn Vi sinh và Sinh học có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về sinh học, sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, ký sinh trùng học; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

6.2. Nhiệm vụ

* Hoạt động đào tạo:

* Các môn học được phân công giảng dạy:

- Sinh học, Vi sinh-Ký sinh trùng 1, Vi sinh-Ký sinh trùng 2, cho hệ đào tạo: Đại học chính quy

- Phân môn Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, liên thông, văn bằng hai, cao học.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công.

- Biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng cần thiết có nội dung cập nhật, phù hợp.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy được giao: phân công giảng dạy thích hợp, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Hướng dẫn chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án đạt chất lượng, hiệu quả.

- Tích cực cập nhật kiến thức khoa học đưa vào bài giảng và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ giảng các giảng viên trẻ.

- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.

* Hoạt động khoa học công nghệ           

- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của bộ môn tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.

- Tổ chức Hội nghị khoa học của Bộ môn, tham gia báo cáo hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài

- Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội theo kế hoạch của nhà trường.

*  Nhiệm vụ khác

- Tham gia xây dung mục tiêu đào tào, phương hướng phát triển của nhà trường, ngành khi có yêu cầu.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác khi được giao.


06-12-2022

314 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL