Thông báo lịch thực tập bù, thực tập lại các lớp C1K50 và E1K1

​​THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP BÙ - THỰC TẬP LẠI

Bộ môn Hóa dược thông báo lịch thực tập bù và thực tập lại học phần Hóa dược II của sinh viên C1K50E1K1:

Thời gian thực tập bù - lại: cả ngày thứ Ba (03/10/2017)

Sinh viên phải đăng ký trước với TS. Trần Phương Thảo (sángthứ Ba 26/09/2017)

Lịch thực tập: Sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00

 Chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30

Vậy Bộ môn thông báo để các sinh viên liên quan biết và thực hiện.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

BỘ MÔN HÓA DƯỢC


13-09-2017

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL