2. Danh sách viên chức Bộ môn Hóa dược

 
ThS PHAN T. PHUONG DUNG.JPG
PGS.TS. Phan Thị Phương Dung
Phó trưởng khoa, trưởng bộ môn​
Giảng viên cao cấp
 
PGS.TS. NGUYEN HAI NAM.JPG
GS.TS. Nguyễn Hải Nam
Hiệu trưởng
Giảng viên cao cấp
 
 
PGS.TS. Đào Thị Kim Oanh
Giảng viên​ cao cấp
 
 
PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận
Giảng viên cao cấp
ThS. DO THI THANH THUY.jpg
 
TS. Đỗ Thị Thanh Thủy
Giảng viên chính
 
PGS.TS. Trần Phương Thảo
Giảng viên cao cấp
 
DS. DO THI MAI DUNG.jpg
 
TS. Đỗ Thị Mai Dung
Giảng viên
 
 
TS. Dương Tiến Anh
Giảng viên
 
DS. Phạm Thị Hoa
Kỹ thuật viên
 
 
DS. Nguyễn Thị Ngọc Hồi
Kỹ thuật viên
 
 
 
DS. Trần Quốc Trung
Kỹ thuật viên
 
DS. Đỗ Thị Mai Hương
Kỹ thuật viên
 


02-11-2020

1261 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL