4. Những thành tích đạt được

    1. Nghiên cứu khoa học và đào tạo
      Qua hơn 50 năm phát triển Bộ môn đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bộ môn đã tham gia hướng dẫn hàng chục nghiên cứu sinh, học viên cao học, chuyên khoa I, II và hướng dẫn hàng trăm khóa luận tốt nghiệp đại học. Từ những năm kháng chiến chống Mỹ. Bộ môn đã chủ trì thực hiện hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trọng điểm, cấp bộ. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của bộ môn đã được đánh giá cao như:
    - Đề tài "Nghiên cứu sản xuất iodosoja" (chủ trì: GS.TS. Trương Công Quyền)
    - Đề tài "Nghiên cứu chiết xuất alcaloid từ củ bình vôi, sen, ô đầu, hoàng nàn, lá đu đủ, lá cà độc dược" (chủ trì: DS. Phan Quốc Kinh)
    - Đề tài trọng điểm "Nghiên cứu thuốc chống dịch lỵ" (berberin, codancid) (chủ trì: DS. Phan Quốc Kinh)
    - Dự án sản xuất methyltestosteron, methylandrostendion (chủ trì: DS. Phan Quốc Kinh)
thay Kinh2.jpg
    - Đề tài "Nghiên cứu sản xuất bari sulfat" (chủ trì: DS. Nguyễn Đình Hiển)
    - Đề tài "Nghiên cứu các phương pháp hóa học để định tính và định lượng artemisinin" (Bộ Y tế, chủ trì: PGS.TS. Trần Đức Hậu, 1998)
    - Đề tài: "Nghiên cứu định lượng artesunat khi có các tạp chất dihydroartemisinin và / hoặc acid succinic" (Bộ y tế,chủ trì: PGS.TS. Trần Đức Hậu, 2003-2005)
    - Đề tài "Nghiên cứu định lượng một số chế phẩm thuốc đa thành phần bằng phương pháp HPLC" (Bộ Y tế, chủ trì: PGS.TS. Thái Duy Thìn, 2003-2005)
    - Một số sản phẩm do bộ môn nghiên cứu từ thời kháng chiến chống Mỹ đã được các giáo sư đầu ngành Y thử nghiệm và xác định hiệu quả tốt như thuốc phòng chống lỵ (GS. Tôn Thất Tùng, GS. Nguyễn Văn Hường thử nghiệm), thuốc trợ tim (GS. Đặng Văn Chung, GS. Trần Đỗ Trinh và GS. Phạm Văn Khuê thử nghiệm), sản phẩm saponin từ rau má (GS. Tôn Thất Tùng thử nghiệm). Năm 1974, DS. Phan Quốc Kinh thay mặt nhóm nghiên cứu thuốc lỵ đã báo cáo trực tiếp lên Tổng Bí thư Lê Duẩn và Chủ tịch nước Trường Chinh.
     Phát huy truyền thống và bề dày thành tích của bộ môn, trong 5 năm gần đây, các cán bộ của bộ môn tiếp tục thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khác:
    - Đề tài: Nghiên cứu chiết tách phân lập một số chất ức chế NF-kB từ cây cỏ Việt Nam (Bộ KHCN, chủ trì: TS. Nguyễn Hải Nam, 2006-2008)
    - Đề tài: :Development of NF-kB inhibitors from Vietnamese medicinal plants (IFS, Thụy Điển, chủ trì: TS. Nguyễn Hải Nam, 2007-2009)
    - Đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị phì đại tiền liệt tuyến finasterid" (Bộ Y tế, Chủ trì: TS. Nguyễn Hải Nam, 2006-2008)
    - Đề tài: "Nghiên cứu triển khai quy trình công nghệ tổng hợp thuốc điều trị tăng huyết áp và phì đại lành tính tiền liệt tuyến terazosin HCl" (Sở KHCN Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Hải Nam, 2008-2010)
    - Đề tài: "Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất benzothiazol" (NAFOSTED, Bộ KHCN, Chủ trì: TS. Nguyễn Hải Nam, 2009-2011)
   - Đề tài: "Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng một số acid hydroxamic hướng ức chế histon deacetylase" (NAFOSTED, Bộ KHCN, PGS.TS. Nguyễn Hải Nam, 2010-2013) và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường khác.​ Đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị phì đại tiền liệt tuyến finasterid" đã được trao giải ba trong đợt đề tài nghiên cứu khoa học chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.​
    - Trong 5 năm từ 2011-2016, bộ môn đã:
    + Chủ trì thực hiện và hoàn thành 4 đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia. Các đề tài gồm:
    Đề tài: “Thiết kế, tổng hợp, thử hoạt tính ức chế histon deacetylase và hoạt tính kháng ung thư của một số dãy acid hydroxamic mới” (Quỹ Nafosted, Bộ KHCN). Nghiệm thu năm 2016. Kết quả: Đạt (Đề tài thuộc Chương trình này chỉ đánh giá Đạt và Không đạt).
     Đề tài “Thiết kế, tổng hợp, thử hoạt sinh học của một số dãy acid hydroxamic mới mang hệ dị vòng” đã nghiệm thu năm 2016. Kết quả: Đạt (Đề tài thuộc Chương trình này chỉ đánh giá Đạt và Không đạt).
     Đề tài “Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất acid hydroxamic hướng ức chế enzym histon deacetylase” đã nghiệm thu năm 2013. Kết quả: Đạt (Đề tài thuộc Chương trình này chỉ đánh giá Đạt và Không đạt).
     Đề tài “Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất benzothiazol mới” đã nghiệm thu năm 2012. Kết quả: Đạt (Đề tài thuộc Chương trình này chỉ đánh giá Đạt và Không đạt).
   + Chủ trì thực hiện và hoàn thành 2 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ và tương đương, gồm:
    Đề tài “Nghiên cứu quy trình tổng hợp pidotimod làm nguyên liệu sản xuất thuốc tăng cường miễn dịch” đã nghiệm thu tháng 11/2016 và có Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu năm 2017, đạt loại xuất sắc.
    Đề tài “Nghiên cứu quy trình tổng hợp thuốc điều trị phì đại tiền liệt tuyến lành tính terazosin” đã nghiệm thu tháng 11/2011 (đề tài Sở KHCN Hà Nội). Kết quả nghiệm thu đạt loại xuất sắc.
 
    2. Xuất bản tài liệu, giáo trình
     Các cán bộ của bộ môn đã công bố hàng trăm công trình khoa học có ý nghĩa trên các tạp chí khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế. Bộ môn cũng đã biên soạn nhiều giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học như:
      1. Hóa dược tập I (Lê Quang Toàn, Nguyễn Trọng Bính), NXB Y học, 1965
      2. Hóa dược tập II (Lê Quang Toàn, Hoàng Bá Long), NXB Y học, 1968
      3. Lý thuyết Hóa dược, ĐH Dược Hà Nội, 1972
      4. Thực tập Hóa dược, ĐH Dược Hà Nội, 1972
      5. Hóa dược (I và II), NXB Y học (Khaleski, bản dịch từ tiếng Nga)
      6. Các chất steroid dùng làm thuốc, NXB Y học (Phan Quốc Kinh, 1984)
      7. Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học, NXB KHKT (Phan Quốc Kinh, Phạm Gia Khôi, Nguyễn Lân Dũng, 1988)
      8. Hóa dược, NXB Y học (Hoàng Bá Long, Phan Quốc Kinh, Trần Đức Hậu, Thái Duy Thìn, 1993)
      9. Các thuốc chống thụ thai, NXB Y học (Phan Quốc Kinh, Nguyễn Văn Đèn, Ngô Ngọc Khuyến, 1998)
    10. Các chất ma túy ở Việt Nam, NXB KHKT (Phan Quốc Kinh, 1994)
    11. Thực phẩm thuốc và thực phẩm chức năng, NXB Nông nghiệp (Phan Quốc Kinh, Nguyễn Thành Luân, Lê Doãn Diên)
    12. Hóa dược I, ĐH Dược Hà Nội (Huỳnh Kim Thoa, Phan Quốc Kinh, cs, 1997)
    13. Hóa dược II, ĐH Dược Hà Nội (Phan Quốc Kinh và cs, 1998)
    14. Hóa dược I, ĐH Dược (Trần Đức Hậu và cs, 2004)
    15. Hóa dược II, ĐH Dược (Trần Đức Hậu và cs, 2004)
    16. Hóa dược I, NXB Y học (Trần Đức Hậu và cs, 2007)
    17. Hóa dược II, NXB Y học (Trần Đức Hậu và cs, 2007)
    18. Hóa trị liệu, ĐH Dược (Thái Duy Thìn, Trần Đức Hậu, 2003)
    19. Nghiên cứu phát triển thuốc mới, ĐH Dược (Nguyễn Hải Nam, 2010)
    20. Liên quan cấu trúc - tác dụng sinh học, NXB Y học (Nguyễn Hải Nam, 2011)
    21. Thuốc & Kỹ thuật tổng hợp Hóa dược đại cương, NXB Bách Khoa Hà Nội ( Phan Đình Châu, Phan Thị Phương Dung, Vũ Bình Dương, 2017)
    22. Các thuốc kháng ký sinh trùng & Phương pháp tổng hợp, NXB Bách Khoa Hà Nội ( Phan Đình Châu, Phan Thị Phương Dung, Vũ Bình Dương, 2018)
 


28-09-2020

148 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL