LỊCH THỰC TẬP TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC LỚP O K70 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

   

Bộ môn Dược lâm sàng

     

LỊCH GIẢNG THỰC TẬP TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC LỚP O K70

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 

Tuần 11: 7-12/10

 

 

   

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Ngày

Hai (7/10)

Sáng

123O1

Bài 1: ThTT cho CBYT về lựa chọn thuốc, liều dùng và SDT cho đối tượng đặc biệt

Nguyễn Phương Thúy

 Nguyễn Thị Tuyến

Chiều

123O2

Cao Thị Thu Huyền

 Nguyễn Mai Hoa

Ba (8/10)

Sáng

456O2

Nguyễn Phương Thúy

 Nguyễn Thị Tuyến

Chiều

456O1

Cao Thị Thu Huyền

 Nguyễn Mai Hoa

Tư (9/10)

Sáng

123O1

Bài 2: ThTT cho CBYT về ADR, tương tác, tương hợp tương kỵ thuốc tiêm, cách pha thuốc

Nguyễn Phương Thúy

 Nguyễn Thị Tuyến

Chiều

123O2

Cao Thị Thu Huyền

 Nguyễn Mai Hoa

Năm (10/10)

Sáng

456O2

Nguyễn Phương Thúy

 Nguyễn Thị Tuyến

Chiều

456O1

Cao Thị Thu Huyền

 Nguyễn Mai Hoa

       

 

 

           

Tuần 12: 14-19/10

 

 

   

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Ngày

Hai (14/10)

Sáng

123O1

Bài 3: Xây dựng bản tin cung cấp cho CBYT các ThTT cập nhật từ công văn của Bộ Y tế và cơ quan quản lý DP

Nguyễn Phương Thúy

 Nguyễn Thị Tuyến

Chiều

123O2

Cao Thị Thu Huyền

 Nguyễn Mai Hoa

Ba (15/10)

Sáng

456O2

Nguyễn Phương Thúy

 Nguyễn Thị Tuyến

Chiều

456O1

Cao Thị Thu Huyền

 Nguyễn Mai Hoa

Tư (16/10)

Sáng

123O1

Bài 4:Thảo luận về quá trình và kết quả trả lời thông tin thuốc và xây dựng bản tin

Nguyễn Phương Thúy

 Nguyễn Thị Tuyến

Chiều

123O2

Cao Thị Thu Huyền

 Nguyễn Mai Hoa

Năm (17/10)

Sáng

456O2

Nguyễn Phương Thúy

 Nguyễn Thị Tuyến

Chiều

456O1

Cao Thị Thu Huyền

 Nguyễn Mai Hoa

 

Tệp đính kèm:

Lich giang TT tu van SD thuoc thang 10- TT ADR.docx


04-11-2022

19 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL