Lý lịch khoa học - Bộ môn Dược lâm sàng - Cập nhật 2023

STT

Họ và tên

Năm đạt học vị

Năm đạt học hàm

Lý lịch khoa học

Email

1

PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân

2013

2018

xem nội dung

vanptt@hup.edu.vn

2

PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương

2010

2016

Xem nội dung

huongntl@hup.edu.vn

3

PGS. TS. Nguyễn Thành Hải

2011

2018

Xem nội dung

haint@hup.edu.vn

4

PGS.TS. Vũ Đình Hòa

2013

2022

Xem nội dung

hoavd@hup.edu.vn

5

TS. Nguyễn Tứ Sơn

2019

 

Xem nội dung

sonnt@hup.edu.vn

6

TS. Cao Thị Bích Thảo

2023

 

Xem nội dung

thaoctb@hup.edu.vn

7

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

2023

 

Xem nội dung

hanhnth@hup.edu.vn

8

TS. Lê Bá Hải

2020

 

Xem nội dung

hailb@hup.edu.vn

9

TS. Đồng Thị Xuân Phương

2022

 

Xem nội dung

phuongdtx@hup.edu.vn

10

DSCKII.ThS. Nguyễn Thị Thảo

2022

 

Xem nội dung

thao_dls@hup.edu.vn

11

NCS.ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

Xem nội dung

thuyntt@hup.edu.vn

12

NCS.ThS. Dương Khánh Linh

 

 

Xem nội dung

linhdk@hup.edu.vn

13

ThS. Nguyễn Hữu Duy

 

 

Xem nội dung

duynh@hup.edu.vn

14

ThS. Trần Thị Thu Trang

 

 

Giảng viên hợp đồng

Trangtran_dls@hup.edu.vn


Đồng Thị Xuân Phương - 19-03-2024

114 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL