LỊCH THỰC TẬP THỰC HÀNH DƯỢC LÂM SÀNG BV-LỚP N K70 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

       

 

Bộ môn Dược lâm sàng

       

 

LỊCH GIẢNG THỰC TẬP THỰC HÀNH DƯỢC LÂM SÀNG BV-LỚP N K70

 

 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 

 

   

 

Tuần 7: 9/9-14/9

 

 

     

 

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Địa điểm thực tập

 

Ngày

 

 Hai (9/9)

Sáng

Cả lớp N1

Bài 1: Thảo luận về phương pháp xây dựng các danh mục thuốc chuyên môn

PGS. Hương

PGS. Hương

GĐ 17

 

Cả lớp N2

PGS. Vân

PGS. Vân

GĐ 18

 

Chiều (Ca 1)

123N1

XD danh mục không nhai bẻ nghiền

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

Chiều (Ca 2)

456N1

XD danh mục không nhai bẻ nghiền

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

Ba (10/9)

Sáng

123N2

XD danh mục không nhai bẻ nghiền

TS. Sơn

ThS. Linh

BM DLS

 

Chiều (Ca 1)

123N1

XD danh mục thời điểm dùng

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

Chiều (Ca 2)

456N2

XD danh mục không nhai bẻ nghiền

PGS. Hải

ThS. Duy

BM DLS

 

Tư (11/9)

Sáng

456N1

XD danh mục thời điểm dùng

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

Chiều (Ca 1)

123N2

XD danh mục thời điểm dùng

TS. Sơn

ThS. Linh

BM DLS

 

Chiều (Ca 2)

456N2

XD danh mục thời điểm dùng

PGS. Hải

ThS. Duy

BM DLS

 

Năm (12/9)

Sáng

123N1

XD danh mục tương hợp tương kỵ

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

456N2

Seminar-danh mục không nhai bẻ nghiền

PGS. Hải

ThS. Duy

GĐ 16

 

Chiều

123N2

XD danh mục tương hợp tương kỵ

TS. Sơn

ThS. Linh

BM DLS

 

Chiều (Ca 1)

123N1

Seminar-danh mục không nhai bẻ nghiền

ThS. Thảo

ThS. Thủy

GĐ 16

 

Chiều (Ca 2)

456N1

XD danh mục tương hợp tương kỵ

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

Sáu (13/9)

Sáng

456N2

XD danh mục tương hợp tương kỵ

PGS. Hải

ThS. Duy

BM DLS

 

456N1

Seminar-danh mục không nhai bẻ nghiền

ThS. Thảo

ThS. Thủy

GĐ 18

 

123N2

Seminar-danh mục không nhai bẻ nghiền

TS. Sơn

ThS. Linh

GĐ 19

 

Chiều

123N2

Seminar-danh mục thời điểm dùng thuốc

TS. Sơn

ThS. Linh

GĐ 18

 

456N2

Seminar-danh mục thời điểm dùng thuốc

PGS. Hải

ThS. Duy

GĐ 19

 

Chiều (Ca 1)

123N1

Seminar-danh mục thời điểm dùng thuốc

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

Chiều (Ca 2)

456N1

Seminar-danh mục thời điểm dùng thuốc

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

 

     

 

             

 

Tuần 8: 16-21/9

 

 

     

 

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Địa điểm thực tập

 

Ngày

 

Hai (16/9)

Sáng

123N1

Seminar-danh mục tương hợp tương kỵ

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

123N2

Seminar-danh mục tương hợp tương kỵ

TS. Sơn

ThS. Linh

GĐ 16

 

Chiều

456N2

Seminar-danh mục tương hợp tương kỵ

PGS. Hải

ThS. Duy

GĐ 16

 

456N1

Seminar-danh mục tương hợp tương kỵ

ThS. Thảo

ThS. Thủy

BM DLS

 

Ba (17/9)

Sáng

 

Thực tập tại bệnh viện theo lịch của
bệnh viện

 

 

Bệnh viện

 

Chiều

 

 

 

Bệnh viện

 

Tư (18/10)

Sáng

 

 

 

Bệnh viện

 

Chiều

 

 

 

Bệnh viện

 

Năm (19/10)

Sáng

 

 

 

Bệnh viện

 

Chiều

 

 

 

Bệnh viện

 

Sáu (20/10)

Sáng

 

 

 

Bệnh viện

 

Chiều

 

 

 

Bệnh viện

 

         

 

 

 

Tuần 9: 23/9-28/09

Sinh viên thực tập theo lịch của bệnh viện và giảng viên hướng dẫn của bộ môn DLS cho phần phân tích ca lâm sàng

Tuần 10: 30/9-5/10

                   

 

Ghi chú:

  1. Một số buổi seminar sẽ tiến hành ở giảng đường. Các GĐ sẽ cập nhật cho lớp trưởng vào sớm nhất có thể và gửi cho lớp (dự kiến chiều thứ 6- 6/9)
  2. Ca “Sáng” từ 7h45, ca “Chiều” bắt đầu từ 13h30, ca “Chiều (ca 1)” sẽ bắt đầu từ 12h, ca “Chiều (ca 2)” bắt đầu từ 15h30.
  3. Chữ viết tắt: XD= xây dựng, các buổi này sẽ tra cứu thông tin nhiều hơn, khuyến khích các sinh viên mang máy tính xách tay (nếu có thể).
   

Trưởng Bộ môn

 

Giáo vụ ĐH

   
         

 

 
             
             
   

Nguyễn Thị Liên Hương

 

Nguyễn Tứ Sơn

   

 

Tệp đính kèm:

Lịch Thuc hanh DLS BV-SVK70- gui SV-Cap nhat GD.docx


04-11-2022

24 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL