LỊCH THỰC TẬP ĐIỀU CHỈNH - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Tuần 4: 29/8-3/9

           

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Phòng TT

Ngày

Hai (29/8)

Sáng

123N1

Bài 7. Tư vấn SDT chuyển hóa

ThS. Nguyễn Thị Thảo

ThS. Đồng Thị Xuân Phương

BM DLS

Chiều

789N (ca 1)

Bài 7. Tư vấn SDT chuyển hóa

ThS. Đồng Thị Xuân Phương

ThS. Nguyễn Thị Thảo

BM DLS

10,11,12N (ca 2)

Bài 8. Tư vấn SDT tim mạch

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Nguyễn Hữu Duy

BM DLS

Ba (30/8)

Sáng

456N

Bài 6. Tư vấn SDT hô hấp

ThS. Nguyễn Thị Thảo

ThS. Trần Thị Thu Trang

BM DLS

Chiều

789N (ca 1)

Bài 8. Tư vấn SDT tim mạch

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Nguyễn Hữu Duy

BM DLS

123N (ca 2)

Bài 8. Tư vấn SDT tim mạch

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Nguyễn Hữu Duy

BM DLS

Tư (31/8)

Chiều

10,11,12N (ca 1)

Bài 7. Tư vấn SDT chuyển hóa

ThS. Nguyễn Thị Thảo

ThS. Đồng Thị Xuân Phương

BM DLS

456N (ca 2)

Bài 8. Tư vấn SDT tim mạch

ThS. Trần Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Hữu Duy

BM DLS

LỊCH ĐIỀU CHỈNH

Lưu ý: Lịch ngày 31/8 do trùng với lịch hội nghị CBCC của Trường nên sẽ thay đổi lịch thực tập sang buổi khác. Bộ môn sẽ thông báo sau.

 

 

 

 

 

 

 

 


14-12-2022

79 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL