LỊCH SEMINAR THỰC HÀNH DLS BV - TUẦN TỪ 28/09-02/10 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

 

LỊCH SEMINAR THỰC HÀNH DLS BV - TUẦN TỪ 28/09-02/10

 

 

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Địa điểm thực tập

 

Ngày

 

Hai (28/9)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba (29/9)

Sáng

T5,6,7

Seminar - danh mục 1

ThS. Duy

PGS. Hải

BM DLS

 

T4

Seminar - danh mục 1

ThS. Linh

 

BM DLS

 

Chiều

T5,6,7

Seminar - danh mục 2

ThS. Duy

PGS. Hải

BM DLS

 

T10

Seminar - danh mục 1

ThS. Thủy

 

BM DLS

 

T1,2

Seminar - danh mục 1

ThS. Linh

 

GĐ 9

 

Tư (30/9)

Sáng

T5,6,7

Seminar- danh mục 3

ThS. Duy

PGS. Hải

BM DLS

 

T4

Seminar - danh mục 2

ThS. Linh

 

GĐ 9

 

T3

Seminar - danh mục 1

TS. Sơn

 

BM DLS

 

T10

Seminar - danh mục 2

ThS. Thủy

 

GĐ…

 

Chiều

T10

Seminar- danh mục 3

ThS.Thủy

 

BM DLS

 

T8,9

Seminar - danh mục 1

ThS. Thảo

 

BM DLS

 

Năm (01/10)

Sáng

T8,9

Seminar- danh mục 2

ThS. Thảo

 

BM DLS

 

T3

Seminar - danh mục 2

TS. Sơn

 

BM DLS

 

T1,2

Seminar - danh mục 2

ThS. Linh

 

GĐ 9

 

Chiều

T3

Seminar- danh mục 3

TS. Sơn

 

BM DLS

 

T8,9

Seminar- danh mục 3

ThS. Thảo

 

BM DLS

 

 

 

 

 

 

 

T4

Seminar- danh mục 3

ThS. Linh

 

BM DLS

 

Sáu (2/10)

Sáng

T1,2

Seminar- danh mục 3

ThS. Linh

 

BM DLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 9: 5-10/10

Sinh viên thực tập theo lịch của bệnh viện và giảng viên hướng dẫn của

bộ môn DLS cho phần phân tích ca lâm sàng

Tuần 10: 12-17/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15-11-2022

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL