LỊCH LÝ THUYẾT DƯỢC ĐỘNG HỌC K72 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC ĐỘNG HỌC K72

 

Bộ môn Dược lâm sàng

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

 

 

Tuần

Nội dung

Ngày

Thứ

Buổi

Lớp

Tiết

Số giờ

Giảng viên

 

11
(24-29/2)

Mô hình hóa trong DĐH (1 tiết)
DĐH đường tiêm tĩnh mạch (1 tiết)

24/2

2

Sáng

A4

5

1,2

2.2

TS. Hòa

 

24/2

2

Chiều

A1

5

6,7

2.2

PGS. Hải

 

25/2

3

Chiều

A3

5

8,9

2.2

PGS. Hải

 

26/2

4

Sáng

A6

6

1,2

2.2

TS. Hòa

 

26/2

4

Chiều

A2

6

6,7

2.2

PGS. Hải

 

27/2

5

Sáng

A7

3

3,4

2.2

ThS. Thủy

 

28/2

6

Chiều

A5

5

8,9

2.2

ThS. Thủy

 

12
(2-7/3)

DĐH đường tiêm tĩnh mạch (1 tiết)
DĐH theo đường ngoài tĩnh mạch (1 tiết)

2/3

2

Sáng

A4

5

1,2

2.2

TS. Hòa

 

2/3

2

Chiều

A1

5

6,7

2.2

PGS. Hải

 

3/3

3

Chiều

A3

5

8,9

2.2

PGS. Hải

 

4/3

4

Sáng

A6

6

1,2

2.2

TS. Hòa

 

4/3

4

Chiều

A2

6

6,7

2.2

PGS. Hải

 

5/3

5

Sáng

A7

3

3,4

2.2

ThS. Thủy

 

6/3

6

Chiều

A5

5

8,9

2.2

ThS. Thủy

 

13
(9-14/3)

DĐH đường truyền TM liên tục (1 tiết)
DĐH khi dùng đường tĩnh mạch đa liều (1 tiết)

9/3

2

Sáng

A4

5

1,2

2.2

TS. Hòa

 

9/3

2

Chiều

A1

5

6,7

2.2

PGS. Hải

 

10/3

3

Chiều

A3

5

8,9

2.2

PGS. Hải

 

11/3

4

Sáng

A6

6

1,2

2.2

TS. Hòa

 

11/3

4

Chiều

A2

6

6,7

2.2

PGS. Hải

 

12/3

5

Sáng

A7

3

3,4

2.2

ThS. Thủy

 

13/3

6

Chiều

A5

5

8,9

2.2

ThS. Thủy

 

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

46.2

 

 

             

 

   

 

 

Trưởng Bộ môn

         

Giáo vụ Bộ môn

   

 

                   

 

                   

 

                   

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương

       

Nguyễn Tứ Sơn

 

 

 

Tệp đính kèm:

BM DLS- Lich ly thuyet Duoc dong học K72.docx


04-11-2022

23 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL