LỊCH LÝ THUYẾT MÔN THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC LỚP O-K73 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH GIẢNG  THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC - LỚP O-K73

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

                   

Tuần

Nội dung

Ngày

Thứ

Buổi

Lớp

Tiết

Số giờ

Giảng viên

1
(8-13/8)

Bài 1. Giới thiệu môn học; Giới thiệu phần thông tin thuốc
Bài 2. Xây dựng kế hoạch thông tin thuốc phù hợp.

10/8

4

Sáng

O1

9+10

2,3,4,5

 

PGS. Vũ Đình Hòa

2
(15-20/8)

Bài 3. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 3 trong xây dựng nội dung thông tin thuốc cho cán bộ y tế.
Bài 4. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 1 trong thông tin thuốc cho cán bộ y tế (P1)
Bài 5. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 1 trong thông tin thuốc cho cán bộ y tế (P2)

17/8

4

Sáng

O1

9+10

2,3,4,5

 

PGS. Vũ Đình Hòa

3
(22-27/8)

Bài 6. Qui trình tư vấn sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh mạn tính cho bệnh nhân được quản lý ngoại trú.
Bài 7. Các nguồn tài liệu dùng trong tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân

24/8

4

Sáng

O1

9+10

2,3,4,5

 

PGS. Nguyễn Thành Hải

Bài 8. Các vấn đề cần lưu ý trong tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân

26/8

6

Sáng

O1

9+10

2,3

 

ThS. Nguyễn Thị Thảo

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

0

 

 

P.Trưởng PT Bộ môn

         

Trợ lý

Giáo vụ ĐH

   
                   
                   
                   
 

Phạm Thị Thúy Vân

         

Nguyễn Tứ Sơn

 

 


14-12-2022

47 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL