LỊCH LÝ THUYẾT MÔN THÔNG TIN VÀ TVSDT- LỚP N-K73 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

 

LỊCH GIẢNG  THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC - LỚP N-K73

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

                   

Tuần

Nội dung

Ngày

Thứ

Buổi

Lớp

Tiết

Số giờ

Giảng viên

1
(8-13/8)

Bài 1. Giới thiệu môn học và phần thông tin thuốc
Bài 2. Xây dựng kế hoạch thông tin thuốc phù hợp.

9/8

3

Chiều

N1

3+4

6,7

 

PGS. Vũ Đình Hòa

Bài 3. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 3 trong xây dựng nội dung thông tin thuốc cho cán bộ y tế.

8,9

 

 PGS. Vũ Đình Hòa

Bài 4. Các nguồn tài liệu dùng trong tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân

11/8

5

Chiều

N1

3+4

6,7

 

 PGS. Nguyễn Thành Hải

Bài 5. Giới thiệu phần tư vấn SDT, Qui trình tư vấn sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh mạn tính cho bệnh nhân được quản lý ngoại trú.

8,9

 

 PGS. Nguyễn Thành Hải

2
(15-20/8)

Bài 6. Các vấn đề cần lưu ý trong tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân

16/8

3

Chiều

N1

3+4

8,9

 

ThS. Nguyễn Thị Thảo    

Bài 7. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 1 trong thông tin thuốc cho cán bộ y tế (P1)

10

 

 PGS. Vũ Đình Hòa

Bài 8. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 1 trong thông tin thuốc cho cán bộ y tế (P2)

18/8

5

Chiều

N1

3+4

6,7,8

 

PGS. Vũ Đình Hòa

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

0

 

 

P.Trưởng PT Bộ môn

Phạm Thúy Vân

         

Trợ lý giáo vụ ĐH

Nguyễn Tứ Sơn

 
                   

 

 


14-12-2022

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL