LỊCH THỰC TẬP MÔN THÔNG TIN và TVSDT- LOP N-K73 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

       

Bộ môn Dược lâm sàng

       

LỊCH GIẢNG THỰC TẬP/SEMINAR THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC LỚP N K73

 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

 
   

Tuần 2: 15-20/8

 

 

     

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Phòng TT

Ngày

Hai (15/8)

Sáng

123N

Bài 1: ThTT cho CBYT về lựa chọn thuốc, liều dùng và SDT cho đối tượng đặc biệt

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

ThS. Nguyễn Mai Hoa

BM DLS

Chiều

789N

ThS. Trần Ngân Hà

ThS. Nguyễn Mai Hoa

TT ADR

10,11,12N

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

ThS. Cao Thị Thu Huyền

BM DLS

Ba (16/9)

Sáng

456N

ThS. Trần Ngân Hà

ThS. Cao Thị Thu Huyền

BM DLS

 Tư (17/8)

Chiều

789N

Bài 2: ThTT cho CBYT về ADR, tương tác, tương hợp tương kỵ thuốc tiêm, cách pha thuốc

ThS. Trần Ngân Hà

ThS. Nguyễn Mai Hoa

TT ADR

123N

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

ThS. Nguyễn Mai Hoa

BM DLS

Năm (18/8)

Sáng

456N

ThS. Trần Ngân Hà

ThS. Cao Thị Thu Huyền

BM DLS

Sáu (19/8)

Chiều

10,11,12N

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

ThS. Cao Thị Thu Huyền

TT ADR

123N

Bài 3: Xây dựng bản tin cung cấp cho CBYT các ThTT cập nhật từ công văn của Bộ Y tế và cơ quan quản lý DP

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

ThS. Nguyễn Mai Hoa

BM DLS

Bảy (20/8)

Sáng

456N

ThS. Trần Ngân Hà

ThS. Cao Thị Thu Huyền

BM DLS

Chiều

789N

ThS. Trần Ngân Hà

ThS. Nguyễn Mai Hoa

TT ADR

10,11,12N

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

ThS. Cao Thị Thu Huyền

BM DLS

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

Tuần 3: 22-27/8

 

 

     

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Phòng TT

Ngày

Hai (22/8)

Sáng

123N

Bài 4: Thảo luận về quá trình và kết quả trả lời thông tin thuốc và xây dựng bản tin

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

ThS. Nguyễn Mai Hoa

BM DLS

Chiều

789N

ThS. Trần Ngân Hà

ThS. Nguyễn Mai Hoa

TT ADR

10,11,12N

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

ThS. Cao Thị Thu Huyền

BM DLS

Ba (23/8)

Sáng

456N

ThS. Trần Ngân Hà

ThS. Cao Thị Thu Huyền

BM DLS

Chiều

789N (ca 1)

Bài 5: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: xây dựng tờ PIL

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Trần Thị Thu Trang

BM DLS

123N (ca 2)

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Trần Thị Thu Trang

BM DLS

Tư (24/8)

Chiều

10,11,12N (ca 1)

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Trần Thị Thu Trang

BM DLS

456N (ca 2)

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Trần Thị Thu Trang

BM DLS

Năm (25/8)

Sáng

123N

Bài 6. Tư vấn SDT tim mạch

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Nguyễn Hữu Duy

BM DLS

Chiều

10,11,12N (ca 1)

Bài 6. Tư vấn SDT tim mạch

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Nguyễn Hữu Duy

BM DLS

456N (ca 2)

Bài 7. Tư vấn SDT chuyển hóa

ThS. Nguyễn Thị Thảo

ThS. Đồng Thị Xuân Phương

BM DLS

Sáu (26/8)

Chiều

789N

Bài 6. Tư vấn SDT tim mạch

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Nguyễn Hữu Duy

BM DLS

         

 

 

Tuần 4: 29/8-3/9

 

 

     

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Phòng TT

Ngày

Hai (29/8)

Sáng

123N1

Bài 7. Tư vấn SDT chuyển hóa

ThS. Nguyễn Thị Thảo

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

BM DLS

Chiều

789N (ca 1)

Bài 7. Tư vấn SDT chuyển hóa

ThS. Đồng Thị Xuân Phương

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

BM DLS

10,11,12N (ca 2)

Bài 8. Tư vấn SDT hô hấp

TS. Nguyễn Tứ Sơn

TS. Lê Bá Hải

BM DLS

Ba (30/8)

Sáng

456N

Bài 6. Tư vấn SDT tim mạch

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Nguyễn Hữu Duy

BM DLS

Chiều

789N (ca 1)

Bài 8. Tư vấn SDT hô hấp

TS. Nguyễn Tứ Sơn

TS. Lê Bá Hải

BM DLS

123N (ca 2)

Bài 8. Tư vấn SDT hô hấp

TS. Nguyễn Tứ Sơn

TS. Lê Bá Hải

BM DLS

Tư (31/8)

Chiều

10,11,12N (ca 1)

Bài 7. Tư vấn SDT chuyển hóa

ThS. Nguyễn Thị Thảo

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

BM DLS

456N (ca 2)

Bài 8. Tư vấn SDT hô hấp

TS. Nguyễn Tứ Sơn

TS. Lê Bá Hải

BM DLS

Lưu ý: Bài 1 đến Bài 4 (Thông tin thuốc), thực tập các buổi chiều không chia ca, các tổ bắt đầu từ 13h30 và thực tập tại 2 địa điểm là TT ADR và BM DLS

Từ bài 5 đến bài 8 (phần tư vấn SDT): các tổ buổi chiều chia 2 ca như lịch của Nhà trường. Thực tập tại BM DLS

   

P.Trưởng Bộ môn

 

TL. Giáo vụ ĐH

   
             
             
   

Phạm T Thúy Vân

 

Nguyễn Tứ Sơn

   

 


14-12-2022

97 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL