LỊCH LÝ THUYẾT MÔN DƯỢC ĐỘNG HỌC - K74 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC ĐỘNG HỌC K74

Bộ môn Dược lâm sàng

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

 

Tuần

Nội dung

Ngày

Thứ

Buổi

Lớp

Tiết

Số giờ

Giảng viên

28/3-2/4

Mô hình hóa trong DĐH (1 tiết)
DĐH đường tiêm tĩnh mạch (2 tiết)

28/3

2

Sáng

A2

Online

1,2,3

 

ThS. Thủy

29/3

3

Chiều

A3

Online

6,7,8

 

PGS. Hải

30/3

4

Sáng

A4

Online

3,4,5

 

TS. Hải

1/4

6

Chiều

A1

Online

8,9,10

 

TS. Hòa

4/4-9/4

DĐH theo đường ngoài tĩnh mạch (1 tiết)
DĐH đường truyền TM liên tục (1 tiết)
DĐH khi dùng đường TM đa liều (1 tiết)

4/4

2

Sáng

A2

Online

1,2,3

 

ThS. Thủy

5/5

3

Chiều

A3

Online

6,7,8

 

PGS. Hải

6/4

4

Sáng

A4

Online

3,4,5

 

TS. Hải

8/4

6

Chiều

A1

Online

8,9,10

 

TS. Hòa

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Bộ môn

 

 

 

 

 

Giáo vụ ĐH Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy Vân

 

 

 

 

Nguyễn Tứ Sơn

 

 


12-12-2022

77 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL