Thông tin liên lạc Bộ môn Dược Lâm Sàng

Bộ môn Dược Lâm Sàng
Trường Đại học Dược Hà Nội
13, 15 - Lê Thánh Tông - Q. Hoàn Kiếm Hà Nội
Điện thoại : 02439330771
Phó Trưởng phụ trách Bộ môn Dược lâm sàng
PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân
Email: thuyvanemail@gmail.com
vanptt@hup.edu.vn
Danh sách các cán bộ, viên chức bộ môn Dược Lâm Sàng
 

Họ và Tên

Học hàm, Học vị

Chức vụ - Nhiệm vụ

Email

1

Nguyễn Thị Liên Hương

Phó giáo sư, Tiến sĩ Dược

Giảng viên cao cấp

lienhuong6774@yahoo.com

huongntl@hup.edu.vn

2

Phạm Thị Thúy Vân

Phó giáo sư, Tiến sĩ Dược

Phó trưởng phụ trách Bộ môn

Giảng viên cao cấp

thuyvanemail@yahoo.com

vanptt@hup.edu.vn

3

Nguyễn Thành Hải

Phó giáo sư, Tiến sĩ Dược

Giảng viên cao cấp

haithanh4780@yahoo.com

haint@hup.edu.vn

4

Vũ Đình Hòa

Tiến sĩ Dược học

Giảng viên chính

vudinhhoa1981@yahoo.com

hoavd@hup.edu.vn

5

Nguyễn Tứ Sơn

Tiến sĩ Dược học

Giảng viên chính

Giáo vụ đại học

nguyentuson2411@gmail.com

sonnt@hup.edu.vn

6

Cao Thị Bích Thảo

Thạc sĩ Dược học

Giảng viên

thaopharm@gmail.com

thaoctb@hup.edu.vn

7

Lê Bá Hải

Tiến sĩ Dược học

Giảng viên

Giáo vụ sau đại học

lebahai01@gmail.com

hailb@hup.edu.vn

 

8

Nguyễn Hữu Duy

Thạc sĩ Dược học

Giảng viên

duyhup@gmail.com

duynh@hup.edu.vn

9

Đồng Thị Xuân Phương

Thạc sĩ Dược học

Giảng viên

xuanphuong88@gmail.com

phuongdtx@hup.edu.vn

10

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thạc sĩ Dược học

Giảng viên

ng.hanhdhd@gmail.com​

11

Nguyễn Thị Thảo

​Thạc sĩ Dược học

Giảng viên

nguyenthaohup@gmail.com

​12

Nguyễn Thị Thu Thủy

​Thạc sĩ Dược học

​Giảng viên

​nguyenthithuthuy.hup@gmail.com 

​13

Dương Khánh ​Linh

​Thạc sĩ Dược học

​​Giảng viên 

​duongkhanhlinh.hup92@gmail.com

       


21-03-2018

643 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL