Danh sách giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng

 
Phụ trách bộ môn
PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân
 
Giảng viên cao cấp
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương
 
Giảng viên cao cấp
PGS.TS. Nguyễn Thành Hải
 
Giảng viên chính
PGS. TS. Vũ Đình Hòa
 
Giảng viên chính
TS. Nguyễn Tứ Sơn
 
Giảng viên
TS. Lê Bá Hải

123113_0834_BMNDCLM11.jpg
Giảng viên
ThS. NCS. Cao Thị Bích Thảo
 
 
 
 
Giảng viên
TS. Đồng Thị Xuân Phương
 
Giảng viên
ThS. NCS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 

Giảng viên
ThS. DSCKII. Nguyễn Thị Thảo

Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Giảng viên
ThS. NCS. Dương Khánh Linh

 

 
Giảng viên
ThS. Nguyễn Hữu Duy

Giảng viên hợp đồng
ThS. Trần Thị Thu Trang

 
     


   


27-03-2019

118 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL