Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Công nghệ sinh học Dược

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Giảng viên cao cấp

Phụ trách bộ môn

Email: huongpt@hup.edu.vn

PGS. TS. Đàm Thanh Xuân

Giảng viên cao cấp

Trợ lý giáo vụ Khoa (Bộ môn CNSH Dược)

Email: xuandt@hup.edu.vn

TS. Nguyễn Khắc Tiệp

Giảng viên

Giáo tài Khoa CNSH

Email: tiepnk@hup.edu.vn

ThS. Lê Ngọc Khánh

Giảng viên

Email: lengockhanh@hup.edu.vn

DS. Phạm Thị Thanh Huyền

KTV chính Dược

Email: huyenptt@hup.edu.vn

DS. Nguyễn Thị Kim Chi

KTV chính Dược

Email: chintk@hup.edu.vn

 
Lí lịch khoa học của các GV:
Xem tại file đính kèm

Tệp đính kèm:

LLKH-Nguyễn Khắc Tiệp.docx
LLKH-Lê Ngọc Khánh.docx
LLKH-Đàm Thanh Xuân.pdf
LLKH-Phùng Thanh Hương-2023.pdf


05-12-2022

527 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL