Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Công nghệ sinh học Dược

 

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Giảng viên cao cấp

Phụ trách bộ môn

Email: huongpt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

 

 

 

PGS. TS. Đàm Thanh Xuân

Giảng viên cao cấp

Giáo vụ Bộ môn CNSH Dược

Email: xuandt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Nguyễn Khắc Tiệp

Giảng viên chính

Giáo tài Khoa CNSH

Email: tiepnk@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Lê Ngọc Khánh

Giảng viên

Email: lengockhanh@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

 

TS. Trần Minh Đức

Giảng viên

Email: ductm@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

 

DS. Phạm Thị Thanh Huyền

KTV chính Dược

Email: huyenptt@hup.edu.vn

 

DS. Nguyễn Thị Kim Chi

KTV chính Dược

Email: chintk@hup.edu.vn

 

 


05-12-2022

751 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL