Thông tin Bộ môn Công nghệ sinh học Dược

1.Thông tin giao dịch của đơn vị

Tên tiếng Việt: Bộ môn Công nghệ sinh học Dược

Tên tiếng Anh: Department of Pharmaceutical Biotechnology 

Email: bm.cnshd@hup.edu.vn

Phụ trách Bộ môn: PGS. TS. Phùng Thanh Hương - Email: huongpt@hup.edu.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Bộ m​ô​n Công nghệ sinh học Dược (tiền thân là Tổ Công nghệ vi sinh - Bộ môn Công nghiệp Dược) là đơn vị bộ phận trực thuộc Khoa Công nghệ sinh học theo QĐ số 484/QĐ-DHN ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội.
 
3. Cán bộ viên chức hiện nay

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Giảng viên cao cấp

Phụ trách bộ môn

Email: huongpt@hup.edu.vn

PGS. TS. Đàm Thanh Xuân

Giảng viên cao cấp

Trợ lý giáo vụ Khoa (Bộ môn CNSH Dược)

Email: xuandt@hup.edu.vn

TS. Nguyễn Khắc Tiệp

Giảng viên

Giáo tài Khoa CNSH

Email: tiepnk@hup.edu.vn

ThS. Lê Ngọc Khánh

Giảng viên

Email: lengockhanh@hup.edu.vn

DS. Phạm Thị Thanh Huyền

KTV chính Dược

Email: huyenptt@hup.edu.vn

DS. Nguyễn Thị Kim Chi

KTV chính Dược

Email: chintk@hup.edu.vn

 

4. Hoạt động giảng dạy, đào tạo

​1. Tham gia giảng dạy, đào tạo đại học các ngành Dược học, Hóa dược, Hóa học, Công nghệ sinh học
2. Tham gia giảng dạy, đào tạo sau đại học chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế
3. Các học phần đảm nhiệm: Kỹ thuật sản xuất dược phẩm (từ vi sinh vật), Công nghệ vi sinh trong sản xuất dược phẩm...
 
5. Hướng nghiên cứu chính
1. Sản xuất các chế phẩm sinh học: probiotics, enzym, protein
2. Đánh giá hoạt tính sinh học trên mô hình vi sinh vật, biofilm


06-10-2022

375 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL