TRI THỨC TRẺ VÌ GIÁO DỤC

Chương trình cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội, không quá 35 tuổi.

2. Cách thức tham gia
Tác giả đăng ký dự thi và gửi bộ hồ sơ dạng file .docx hoặc .doc tại website http://trithuctre.doanthanhnien.vn/ (Tài liệu hướng dẫn nộp bài dự thi có tại mục “Hướng dẫn nộp bài dự thi” trên website chính thức của Chương trình), gồm các tài liệu bắt buộc: 
- Bản đăng ký theo mẫu của chương trình.
- Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4).
- Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

3. Nội dung và yêu cầu về công trình, sáng kiến
Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình trong 3 nhóm nội dung, cụ thể:
- Nhóm 1: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả.
- Nhóm 2: Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công cụ mới - chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục. 
- Nhóm 3: Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

4. Tiêu chí đánh giá, xét chọn trao giải thưởng
4.1. Tính mới
- Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác. 
- Các sáng chế công cụ phải có tính mới, sáng tạo, chưa từng được tác giả khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất.
4.2. Tính khả thi
- Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương hoặc cả nước hiện nay.   
- Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh.
4.3. Không vi phạm pháp luật của Việt Nam. Không có tranh chấp về bản quyền với các cá nhân, tổ chức khác.

5. Cơ cấu giải thưởng
5.1. Các giải thưởng chính
- Các công trình, sáng kiến lọt vào vòng phát triển dự án: Ban tổ chức sẽ hỗ trợ kinh phí, đội ngũ tư vấn để phát triển dự án ứng dụng vào thực tế. Hình thức hỗ trợ chi tiết dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giám khảo.
- Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc: 
+ Số lượng: Tối đa 10 công trình, sáng kiến.
+ Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.
- Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hằng năm: 
+ Số lượng: Tối đa 05 công trình, sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giám khảo).
+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

5.2. Các giải thưởng phụ
- Dành cho tác giả:
+ Mỗi tháng, 01 công trình, sáng kiến được bình chọn nhiều nhất được tham gia vòng sơ loại và trao tiền thưởng trị giá 2.000.000đ.
+ Kết thúc thời gian nhận hồ sơ, 01 công trình, sáng kiến được bình chọn nhiều nhất được cấp giấy chứng nhận của chương trình và trao tiền thưởng trị giá 10.000.000đ.
+ Ban Tổ chức dành 05 phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng trị giá 2.000.000đ cho 05 công trình hoặc sáng kiến tiêu biểu nhất của tác giả là học sinh, sinh viên.
+ Ban Tổ chức dành 05 phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng trị giá 2.000.000đ cho 05 công trình hoặc sáng kiến tiêu biểu nhất của tác giả chưa từng công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

5.3. Quyền lợi khác
- Được xét hoàn thành 01 tiêu chí về hoạt động/phong trào trong tiêu chuẩn “Hội nhập tốt” của phong trào “Sinh viên 5 tốt” khi nhóm sinh viên/sinh viên tham gia chương trình.
- Được xét hoàn thành tiêu chuẩn “Hội nhập tốt” của phong trào “Sinh viên 5 tốt” khi nhóm sinh viên/sinh viên đạt giải bất kỳ của chương trình.


03-09-2023

166 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL