Tổ chức Sinh hoạt Điểm giới thiệu một số cuốn sách viết về Bác Hồ

Thc hin theo kế hoạch số 407 – KH/TWĐTN – BTG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn v vic t chc cho đoàn viên, thanh niên định k sinh hoạt, tho lun v các cun sách viết v Bác H, sáng ngày 27/2/2022, BCH Đoàn trường Đại học Dược Hà Nội t chc đim sinh hot ti Giảng đường 12 vi sự tham gia ca trên 200 đoàn viên thanh niên.

Cuốn sách Bác hồ với Thế hệ trẻ
 
Các Đoàn viên, Thanh niên cùng nghiên cu tho lun cun sách “ Bác H vi Thế h tr” ca nhà xut bn tr; Cun sách gm 2 phn ni dung chính: Phn 1: Nhng câu chuyn v Bác H vi thế h tr; Phn 2: Các bài nói, bài viết ca Bác vi thế h tr.
 
Picture2.jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt
Thông qua nhng câu chuyn, các bài nói, bài viết, trong cun sách này, chúng ta càng hiu hơn trái tim thm đậm tình yêu thương ca Người luôn quan tâm và k vng thế h tương lai. Đọc, hc tp và làm theo li Bác chính là cách tt nht để t lòng biết ơn tm lòng ca Bác đối vi thế h tr chúng ta.
 
Picture3.jpg


 12-11-2022

52 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL