Thông báo về Hội trại Ấn tượng Dược 2012 (Cuối cùng)

Sau nhiều khó khăn, Hội trại Ấn tượng Dược vẫn được diễn ra sớm hơn một ngày so với dự kiến. Mặc dù với hạn chế nhất định cả khách quan (thời tiết, thời gian tổ chức vào ngày học, kinh phí) và cả chủ quan, Ban tổ chức đã cố gắng hết sức mong đem lại cho các bạn sinh viên trường Dược một dịp, một cơ hội được hoạt động tập thể vui vẻ và có những kỷ niệm đáng nhớ.

Cám ơn các bạn sinh viên đã tham gia cùng chúng tôi và trong những năm tới chúng tôi sẽ vẫn tổ chức những hội trại quy mô hơn và hoành tráng hơn!


06-09-2012

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL